Privacy policy

Behandling personalopplysninger

Den 23. mai 2018 har følgende retningslinjer blitt etablert for Beans In Cup

Formål

Vi verner om din integritet. Du skal kunne føle deg trygg når du betror oss med din personlige informasjon, og det er derfor vi har etablert denne politikken. Det er basert på gjeldende data Protection lovgivning (GDPR) og tydeliggjør hvordan vi arbeider med å gjøre bruk av dine rettigheter og personlige opplysninger.
Hensikten med denne policyen er å fortelle deg hvordan vi behandler din personlige informasjon, hva vi bruker dem til, hvem som har tilgang til dem under hvilke betingelser, og hvordan du kan være trygg på at dine rettigheter bli ivaretatt.

Bakgrunn

Vi behandler dine personlige data primært for å oppfylle våre forpliktelser til deg, enten du er en kunde eller en partner. Vårt utgangspunkt er å aldri bruke mer personlige data enn det som er nødvendig for det aktuelle formålet, og vi ønsker alltid å bruke de minst personlige sensitive data. Hvis du er kunde eller forretningspartner, trenger vi dine personlige opplysninger for å gi deg god og avtalt service, for eksempel når det gjelder levering, markedsføring, oppfølging og informasjon.

Vi kan også kreve din personlige informasjon for å overholde lover og utføre kunde og markedsanalyser som tar sikte på å forbedre tjenesten vår. Du har rett til å motsette seg bruk av personopplysninger for direkte markedsføring. Når vi innhenter personlig informasjon om deg for første gang, vil du få mer informasjon om dette og hvordan du kan motsette det.

Retningslinjer

Hvilke personlige data behandler vi for kunder og partnere?

Vi behandler bare personlige data når vi har et rettslig grunnlag. Vi behandler ikke personlige data med mindre noe annet er nødvendig for å oppfylle forpliktelser under kontraktsmessige og gjeldende lovgivning, eller hvis du har gitt ditt samtykke. Her er de personlige opplysningene vi behandler for deg som kunde/partner:

 • Navn
 • Selskap
 • Post og Besøksadresse
 • e-postadresse
 • Telefonnummer
 • Evnt. Tittel
 • Bruker data til WebShop (Hvis du er en kunde der)
 • Informasjon som du registrerer frivillig/frivillig i nettbutikken (Hvis du er en kunde der)

Hvordan kan vi få tilgang til dine personlige opplysninger?

Som kunde eller partner samler vi inn de nødvendige personopplysningene på våre ulike kontrakts formular/avtaler. Informasjon som samles inn er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til gjeldende avtale, og informasjon om data finnes i den respektive kontrakt/avtale teksten.
For nye Webshopskunder fås ditt samtykke når du registrerer deg som bruker. Her fyller du ut vårt eksplisitte samtykke klausul. I de tilfeller vi gjør utsendelser, er det alltid mulighet til å avregistrere deg fra fremtidige utsendelser.

Les mer i neste avsnitt om hva vi kan lagre av personlige data der avtalen fortsatt gjelder.

Uavhengig av kategori, har du rett til å oppheve ditt samtykke til enhver tid. Den sikreste måten å gjøre dette på er ved å sende en e-post til info@beansincup.no. Der må du tydelig viser hvem du er, slik at vi trygt kan behandle info på riktig individ. Vi vil ikke lenger behandle dine personlige data eller skaffe nye, forutsatt at det ikke er nødvendig å oppfylle våre forpliktelser under kontrakt eller lov. Vær oppmerksom på at tilbaketrekning av samtykke kan bety at vi ikke er i stand til å oppfylle de forpliktelser vi har i forhold til deg.

Vi kan også få tilgang til din personlige informasjon på følgende måter:

 • Informasjon som du gir oss direkte
 • Informasjon som vi mottar fra offentlig register
 • Informasjon som vi mottar når du registrerer deg for nyhetsbrev og andre utsendelser
 • Informasjon som vi mottar når du svarer på undersøkelser
 • Informasjon som vi mottar når du søker jobb hos oss, besøker oss eller på annen måte kontakter oss.

For alle disse tilfellene, er det selvfølgelig også slik at vi bare håndterer de personlige data som vi har det rettslige grunnlaget for å administrere.

Hvor lenge behandler og lagrer vi dine personlige opplysninger?

Dine data vil bli behandlet så lenge vårt kontraktsmessige forhold krever det. Dette for å oppfylle våre forpliktelser og å utøve våre rettigheter i henhold til den aktuelle avtalen. Deretter lagres den nødvendig informasjon som må være tilgjengelig i forhold til ulike myndigheter. Vår grunnleggende rutine for sletting av personopplysninger vedrørende eksterne kontaktpersoner innebærer at utdaterte data slettes minst én gang per kalenderår.

Hva slags informasjon gir vi deg?

Vi samler inn personlig informasjon som beskrevet ovenfor. Dine rettigheter relatert til dette er beskyttet i samsvar med personvernloven, og du kan kontakte oss når som helst å finne ut hvilke personlige data vi har lagret om deg. Normal responstid er en uke. Kontakt er oss da via e-post på adressen: info@beansincup.no.

Er dine personlige data behandlet på en tilfredsstillende måte?

Vi forbereder prosedyrer og arbeidsmåter for å sikre at din personlige informasjon blir håndtert på en sikker måte. Utgangspunktet er at bare arbeidstakere og andre personer i organisasjonen som trenger personopplysninger for å utføre sine oppgaver, skal ha tilgang til dem. Når det gjelder sensitive personopplysninger, har vi satt opp spesielle tilgangskontroller, som vil gi en høyere grad av beskyttelse for dine personlige data. Sensitive personlige opplysninger finnes bare i våre systemer når det gjelder ansatte. Våre sikkerhetssystemer er utviklet med ditt personvern i tankene og skal beskytte mot inntrenging, ødeleggelse og andre endringer som kan utgjøre en risiko for personvernet. Vi overfører ikke personlige data i andre tilfeller enn de som er uttrykkelig angitt i disse retningslinjene.

Når avslører vi din personlige informasjon?

Vårt utgangspunkt er ikke å avsløre din personlige informasjon til tredjepart med mindre du har samtykket til det eller hvis det ikke er nødvendig å overholde våre forpliktelser under kontrakt eller lov. Der vi avslører personlige data til tredjeparter, vil vi etablere konfidensialitet avtaler og sikre at personlige data blir behandlet på en tilfredsstillende måte.

Ansvar

Beans i Cup AB er en datakontrollør, som betyr at vi er ansvarlig for hvordan dine personopplysninger blir behandlet og at dine rettigheter blir tatt i betraktning.