Bærekraft

En kopp kaffe fra våre maskiner skal ikke bare smake godt, den skal også nytes med en trygghet om at produktet man konsumerer bidrar til å ta vare på mennesker og miljø.

Verden endres ikke på en kaffepause

Beans in Cup streber etter å tilby den beste kaffen på jobb med minst mulig klimapåvirkning. Kaffen skal smake godt, og den skal være produsert og levert på en bærekraftig måte.

Våre kaffemaskiner og kjøretøy står for en stor del av vår klimapåvirkning. Samtidig er kaffemaskinene og transport ett viktig middel for vår evne til å gi våre kunder god kaffe på jobben.

Vår løsning er derfor å tilstrebe bruk av miljøvennlige biler. For eksempel er 30% av vår bilpark i Norge nullutslipps biler. Vi ser frem til at markedet for elektriske varebiler også utvikler seg i retning av lenger rekkevidde, slik at vi om noen år kan ha 100% av bilparken på EL.

Gjør ett bærekraftig valg av kaffe

Mange av våre kunder etterspør produkter som både smaker godt, og som er fremskaffet med tankte på skånsomhet for miljøet, og bedre vilkår for kaffedyrkeren. Valgmulighetene innenfor sertifiserte produkter øker raskt, og det er ikke lenger vanskelig å finne god kaffe som også er sertifisert. Vi gjør det letter for våre kunder å tenke miljø og bærerkraft, gjennom ett bredt tilbud av sertifiserte produkter.

Våre Sertifiseringer

Vi har ett bredt sortiment av sertifiserte produkter, noe som gjør at du som kunde kan være med å påvirke. Her kan du lese litt mer om de ulike sertifiseringene vi tilbyr på våre produkter.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance arbeider for å bevare biologisk mangfold og gi levebrød ved å endre arealbrukspraksis, forretningspraksis og forbrukeratferd. Rainforest Alliance’ visjon er en verden der mennesker og miljø blomstrer sammen. Rainforest Alliance Seal er en internasjonalt velkjent symbol for den miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraft som hjelper både bedrifter og forbrukere å bidra til å skape en lysere fremtid for oss alle.
Fairtrade

Fairtrade

Fairtrade innebærer at produktet er handlet spesielt med tanke på solidaritet med produsenten i opprinnelseslandet. Fairtrade-kaffe er kaffe som er dyrket på Fairtrade-sertifiserte farmer. Dette innebærer at Fairtrade har oversikt over forholdene på kaffe-farmene. Fairtrade stiller først og fremst krav til de sosiale forholdene på disse farmene, og kontrollerer også levestandard og arbeidsforhold. Fairtrade-sertifiserte farmer får også betalt en fastsatt tilleggspris, kalt premium, som kan/skal gå til sosiale forhold, som for eksempel skoler og helsestasjoner.
UTZ

UTZ

Utz-sertifi sert kaffe er betegnelsen på kaffe som er dyrket på farmer som er sertifisert av Utz Certified. Dette innbærer at Utz Certifi ed har oversikt over forholdene på kaffefarmen. Utz Certifi ed hjelper kaffefarmen med å arbeide målrettet med å forbedre sosiale forhold, med å få mer miljøvennlige produksjonsprosesser og med å oppnå lønnsom drift. Er kaffen Utz-sertifisert skal den kunne spores helt fra kaffeposen og tilbake til farmen som kaffen er dyrket på. Ved å gi kaffedrikkere tilgang til informasjon om råvarenes opprinnelse ønsker Utz-systemet å fremme åpenhet i kaffehandelen. Kjøper du Utz-sertifi sert kaffe er du med på å gjøre alle ledd i kaffehandelen rettferdig, lønnsom og bærekraftig.
EU-ekologiskt

EU-ekologiskt

Er en frivillig merkeordning som kan settes på alle produkter som oppfyller EUs krav for økologisk jordbruk. Merket blir stadig vanligere, også i Norge, og står ofte sammen med det nasjonale økologi-merket på økologiske produkter. I henhold til EUs kriterier må minst 95 % av ingrediensene være økologiske for å få tillatelse til å bære dette merket.
KRAV

KRAV

Det svenske merket for økologisk produksjon og står også for bedre dyrevelferd i landbruket. Merket finnes på en rekke matvarer, også i norske butikker. KRAV er den svenske kontroll- og godkjenningsinstansen for økologisk produksjon i Sverige, tilsvarende Debio i Norge.